შემოგვიერთდი

განცხადებები

დედლაინი

27.03

2016

კონკურსები

კონკურსი: საქართველოში ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობის აღსრულების თვალსაზრისით არსებული სიტუაციის ანალიზი

ევროპის ფონდი იწვევს კვალიფიციურ ადგილობრივ ან საერთაშორისო კონსულტანტ(ებ)ს, საქართველოში ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობის აღსრულების თვალსაზრისით არსებული სიტუაციის ანალიზისათვის. სიტუაციის ანალიზი გულისხმობს ინფორმაციის თავისუფლების კუთხით არსებული მდგომარეობის ადგილზე შეფასებას და იმ ფორმალური და არაფორმალური ფაქტორების გამოვლენას, რაც აფერხებს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას საქართველოში.

განაცხადების მიღების ვადა-27 მარტი
დეტალური ინფორმაცია მოწვევის შესახებ (ინგლისურ ენაზე) იხილეთ დანართში.

პროექტის მხარდამჭერები არიან

Website Security Test