შემოგვიერთდი

05.07.2013 11:52

ქართულ პრესაში ეთნიკური, რელიგიური და სექსუალური უმცირესობების გაშუქების მონიტორინგი (2011 წლის 1 მაისი - 2012 წლის 1 სექტემბერი)

კვლევები მედია მონიტორინგი

“ინტერნიუსი-საქართველო” ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ოფისის პროექტის „სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში: ლაკმუსის ტესტი ადამიანის უფლებებისა და სოციალური ტოლერანტობისათვის“ ფარგლებში განახორციელა ქართულ პრესაში ეთნიკური, რელიგიური და სექსუალური უმცირესობების გაშუქების და მათი მისამართით გამოყენებული სიძულვილის ენის მონიტორინგი. მისი მიზანი იყო ქართულ პრესაში სიძულვილის ენის გამოვლენა და საზოგადოებაში დისკუსიის გაღვივება.

პროექტი დააფინანსაევროკავშირმა, დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ევროპული ინსტრუმენტის (EIDHR) ფარგლებში.

მედიის მონიტორინგი 2011 წლის 1 მაისს დაიწყო და 2012 წლის პირველ სექტემბრამდე გასტანა.

მონიტორინგის პირველი კვარტალური  ანგარიში 1 მაისი - 31 ივლისი, 2011 წელი;

მონიტორინგის მეორე კვარტალური ანგარიში 1 სექტემბერი - 30 ნოემბერი2011 წელი;

მონიტორინგის მესამე კვარტალური ანგარიში, 1 დეკემბერი 2011 წელი - 29 თებერვალი 2012 წელი;

მონიტორინგის მეთხე კვარტალური ანგარიში, 1 მარტი - 31 მაისი. 2012 წელი.

მონიტორინგის შემაჯამებელი ანგარიში - 2011 წლის 1 მაისი - 2012 წლის 31 აგვისტო.

პროექტის მხარდამჭერები არიან

Website Security Test